5 đIều bạn cần biết về Amoxicillin

5 đIều bạn cần biết về Amoxicillin
5 đIều bạn cần biết về Amoxicillin

Amoxicillin là một phiên bản của kháng sinh thông thường, penicillin. Nó xử lý nhiễm trùng bằng cách giết chết vi khuẩn và ngăn ngừa sự phát triển mới. Nó xử lý một loạt các bệnh nhiễm trùng bao gồm bệnh Lyme, sốt thương hàn, bệnh loét dạ dày và nhiễm trùng chlamydia ở phụ nữ có thai. Nó thường được quy định cho trẻ em bị nhiễm trùng tai. Amoxicillin chỉ có sẵn theo toa bác sĩ của bạn.

Amoxicillin là một phiên bản của kháng sinh thông thường, penicillin. Nó xử lý nhiễm trùng bằng cách giết chết vi khuẩn và ngăn ngừa sự phát triển mới. Nó xử lý một loạt các bệnh nhiễm trùng bao gồm bệnh Lyme, sốt thương hàn, bệnh loét dạ dày và nhiễm trùng chlamydia ở phụ nữ có thai. Nó thường được quy định cho trẻ em bị nhiễm trùng tai. Amoxicillin chỉ có sẵn theo toa bác sĩ của bạn.