5 đIều bạn cần biết về các triệu chứng của bệnh tiểu thư

5 đIều bạn cần biết về các triệu chứng của bệnh tiểu thư
5 đIều bạn cần biết về các triệu chứng của bệnh đng thừa

Vùng đau phổ biến nhất có liên quan đến viêm ruột thừa nằm ở phía dưới bên phải của bụng, giữa rốn và hông phải. Thông thường, đau bắt đầu như là một đau quanh nút bụng và di chuyển đến phía dưới bên phải khi phụ trợ bị viêm và việc loại bỏ nó là cần thiết. Đau ban đầu có thể thay đổi để đau nhức sắc như mô ở gần ruột thừa trở nên viêm.

Video trong Ngày

Vị trí phổ biến nhất của đau liên quan đến viêm ruột thừa nằm ở phía dưới bên phải của bụng, giữa hẹp rốn và hông phải. Thông thường, đau bắt đầu như là một đau quanh nút bụng và di chuyển đến phía dưới bên phải khi phụ trợ bị viêm và việc loại bỏ nó là cần thiết. Đau ban đầu có thể thay đổi để đau nhức sắc như mô ở gần ruột thừa trở nên viêm.