5 đIều bạn cần biết về bệnh nhân Bactrim

5 đIều bạn cần biết về bệnh nhân Bactrim
5 đIều bạn cần biết về Bactrim

Bactrim được nhóm lại như một loại thuốc sulfa và đi theo nhiều tên thương hiệu. Một số tên khác là Bethaprim, Cotrim, Septra, Sulfatrim và Uroplus. Tên gọi chung của Bactrim là Trimethoprimsulfamethoxazole vì các thành phần này là hai loại thuốc kháng sinh, trimethoprim và sulfamethoxazole. Bactrim thường được kê toa cho các bệnh nhiễm trùng đường tiểu và có thể dùng liều thấp như là một biện pháp dự phòng hàng ngày cho những người bị viêm bàng quang. Nó cũng được sử dụng cho các bệnh nhiễm khuẩn khác, chẳng hạn như viêm phế quản và nhiễm trùng tai.

Bactrim được nhóm lại như một loại thuốc sulfa và đi theo nhiều tên thương hiệu. Một số tên khác là Bethaprim, Cotrim, Septra, Sulfatrim và Uroplus. Tên gọi chung của Bactrim là Trimethoprimsulfamethoxazole vì các thành phần này là hai loại thuốc kháng sinh, trimethoprim và sulfamethoxazole. Bactrim thường được kê toa cho các bệnh nhiễm trùng đường tiểu và có thể dùng liều thấp như là một biện pháp dự phòng hàng ngày cho những người bị viêm bàng quang. Nó cũng được sử dụng cho các bệnh nhiễm khuẩn khác, chẳng hạn như viêm phế quản và nhiễm trùng tai.