5 đIều bạn cần biết về khó nuốt

5 đIều bạn cần biết về khó nuốt
5 đIều bạn cần biết về khó nuốt

Việc ăn thực phẩm bị khó khăn và khó nuốt có thể là một tình huống đáng sợ. bạn có thể bị đau tim, đau đầu, đau bụng, đau bụng, đau bụng, đau bụng, đau bụng, đau bụng, buồn nôn ... >

Video trong Ngày

Việc ăn thực phẩm bị khó khăn và khó nuốt có thể là một tình huống đáng sợ.Các dây thần kinh cung cấp thực quản (ống dẫn từ miệng đến dạ dày) là những dây thần kinh cung cấp cho trái tim, do đó, não phản ứng rất nhiều sự chú ý, giải phóng rất nhiều adrenaline, và tất cả não bộ đều biết, bạn đang bị đau tim