5 đIều bạn cần biết về Flat Feet

5 đIều bạn cần biết về Flat Feet
5 đIều bạn cần biết về chân phẳng

Bàn chân phẳng xảy ra khi vòm chân của bạn bị mất đường cong và rơi xuống đất. Tình trạng là đau đớn. Vòm vòm của bạn, gót rung, mắt cá thấy mềm mại và shins thông minh. Mắt cá của bạn sẽ bị sưng lên và quay lại hướng vào trong khi chúng hoạt động mà không cần tới vòm vòm để giúp cân nặng của bạn.

Video trong Ngày

Chân phẳng xảy ra khi vòm chân của bạn bị mất đường cong và rơi xuống mặt đất. Tình trạng là đau đớn. Vòm vòm của bạn, gót rung, mắt cá thấy mềm mại và shins thông minh. Mắt cá của bạn sẽ bị sưng lên và quay lại hướng vào trong khi chúng hoạt động mà không cần tới vòm vòm để giúp cân nặng của bạn.